Vilka vi är
Vad vi gör
Hjälp oss: Privatperson
Hjälp oss: Företag
Partners & Vänner
Tillsammans gör vi Örebro varmare.
Fler och fler invånare i Örebro lever i ett utanförskap. Unga människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden, ensamstående föräldrar står utan fast bostad, missbruket ökar, EU-migranter tvingas tigga på våra gator och människor på flykt från krig och fattigdom söker ett bättre liv hos oss.

De senaste åren har antalet människor som lever i hemlöshet kraftigt ökat här i Örebro. Stödverksamheter som Porten Dorkas på Storgatan 29, möter idag dubbelt som många individer i behov av mat, en dusch, rena kläder och stödsamtal jämfört med några år tillbaka.

Genom att stödja Örebro Stadsmission bidrar du till ett bättre liv och meningsfull sysselsättning för många som inte har någonstans att gå eller som idag är utestängda från arbetsmarknaden.

Tack för att du hjälper oss att göra Örebro varmare!
Följ vårt arbete
17 OKTOBER, 2017

De fattiga finns mitt ibland oss

Årets Fattigdomsrapport från Sveriges Stadsmissioner visar att tusentals människor kommer till stadsmissionerna för så grundläggande behov som mat och kläder. Fattigdomen är påtaglig, ändå redovisar regeringen i sin Agenda 2030-rapportering att absolut fattigdom inte finns i Sverige. Svenska folket håller inte med: enligt den Sifo-mätning Sveriges Stadsmissioner låtit göra anser närmare hälften av svenska befolkningen att fattigdomen i Sverige är ett stort problem!
Sedan 2012 driver Sveriges Stadsmissioner ett forskningsprojekt tillsammans med Magnus Karlsson, docent i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Forskningen syftar till att kartlägga fattigdomsutvecklingen i Sverige och resultaten publiceras varje år på Internationella Fattigdomsdagen den 17 oktober i Sveriges Stadsmissioners Fattigdomsrapport.

Stadsmissionerna träffar inte alla – men många – av de människor som lever i social och ekonomisk utsatthet i Sverige idag. Det som framkommer i stadsmissionernas verksamhet liksom i den forskning som Ersta Sköndal Bräcke Högskola bedriver är att det finns en fattigdom i Sverige, som är osynlig i officiell statistik. Den fattigdomen är påtaglig. Det handlar om människor som kommer till Stadsmissionen för ett mål mat och för att värma sig. Det är människor som inte har någonstans att bo.

Ett exempel är Sara, 50 år, undersköterska som gått in i väggen. Idag lever hon på pengar från vänner och familj, på nätterna sover hon på olika platser. ”Jag har varken pengar på fickan eller ett eget hem. Någonstans måste jag få stöd”, säger Sara som kommer till Uppsala Stadsmissions matkasseutdelning och mötesplatsen Mikaelsgården, för människor i hemlöshet.

Faktum är att det finns människor i Sverige som utan civilsamhällets stöd skulle svälta. Nästan två tredjedelar (2/3) av alla i kartläggningen 200.000 registrerade insatser hos stadsmissionerna ute i landet utgjordes av utdelning av mat eller subvention av mat. Det är den allra vanligaste insatsen. Fyra av fem (4/5) insatser i Skåne (81 %) handlade om mat; i Göteborg 72 % av insatserna. Subvention eller utdelning av mat till personer med långvarigt ekonomiskt bistånd utgjorde en tredjedel (34 %) av samtliga redovisade insatser. Trots denna problematik har regeringen i sin Agenda2030-rapport redovisat att det i Sverige inte finns någon absolut fattigdom i Sverige.

- Vi måste sluta blunda för det faktum att människor idag, i Sverige 2017, går hungriga! Vi vill att regeringen och ansvarigt statsråd tar fattigdomen på allvar och tillsätter en utredning för att ta fram en strategi mot fattigdomen i Sverige idag, säger Lotta Säfström, ordförande för Sveriges Stadsmissioner.

En problematik handlar om definition och mätning av fattigdom. SCB-statistik grundar sig på folkbokföringsadress – och människor i hemlöshet utesluts. Andra officiella siffror baserar sig på ärenden hos myndigheter, och riskerar att utesluta människor som ”faller mellan stolarna”, som inte fått kontakt och hjälp hos myndigheterna. Agenda 2030 refererar till det internationella måttet på absolut fattigdom, nämligen en inkomst på 2 USD per dag.

En Sifo-mätning, på uppdrag av Sveriges Stadsmissioner, visar att endast 2 % av Sveriges befolkning anser att 500 kronor per månad - motsvarande de 2 USD per dag som Agenda 2030-rapporten använder - är en relevant inkomstnivå för att betraktas som fattig i Sverige idag. Den största andelen svaranden anser att man är fattig om man har en inkomst på under 10.000 kronor i månaden. Det innebär att den som lever på försörjningsstöd anses vara fattig, precis som de människor som ”faller emellan” och inte får något myndighetsstöd alls.

I Sifo-mätningen framgår att fler personer i Sydsverige anser att fattigdomen är ett stort samhällsproblem (58 %) däremot anser färre personer i just Malmöområdet att fattigdomen är ett stort samhällsproblem (38 %). Sammantaget anser hälften av svenskarna i åldern 18-79 år att fattigdom är ett stort samhällsproblem. Uppfattningen är starkast bland medelålders och kvinnor.
16 OKTOBER, 2017

Vinternatt i startgroparna för att öppna härbärget

I mitten av november kommer Vinternatt, ett härbärge för EU-medborgare i utsatthet, att öppna för vintersäsongen 17/18. Vinternatts härbärge startade upp för första gången i januari 2015. Där erbjuder vi husrum 7 nätter i veckan för de som annars skulle vara hänvisade att sova i bilar och utomhus. Härbärget är öppet från kl 21.00 till kl 09.00 dagen efter.
Vill du vara med och göra skillnad? Vi söker dig som är intresserad av att vara volontär. Tisdagen den 24 oktober samt torsdag den 7 november inbjuder vi till en informationsträff för volontärer. Tid 18:00 - 19:30. Plats Adolfsbergsgården (Adolf Mörners plan 2). För mer information kan du även kontakta Mirjam Vigelsbo Verksamhetsledare Crossroads & Vinternatt Örebro; mirjam.vigelsbo@orebrostadsmission.se
20 SEPTEMBER, 2017

Goda smörgåstårtor som gör gott

Vårt hus på Vasastrand 7 innefattar också ett härligt restaurangkök. Vi hade dessutom turen att få behålla Kjell Johansson, som tidigare fanns i samma kök, men då anställd av LP.

Kjell kommer att laga maten till våra verksamheter "Porten Dorkas" och Vinternatt. Han kommer också erbjuda catering i olika former. Planerar ni en fest, högtid eller annan sammankoms? Då finns möjlighet att beställa smörgåstårtor, delikatessbrickor, luncher och middagar. Vi vågar utlova god mat som gör gott flera gånger om. Allt överskott går direkt in i våra andra verksamheter.

På samma våning som köket finns också möjlighet att boka en konferens eller sammanträde för upp till 15-20 presoner. Trevliga konferensutrymmen som kan kombineras med lunch, fika eller annat som önskas. Även här blir det en sammankomst som gör gott på flera sätt.
Är ni intresserade av att veta mer? Kontakta oss genom att ringa 019-31 31 00 eller maila in till info@orebrostadsmission.se
28 AUGUSTI, 2017

Nyfiken på Örebro Stasmissions nya lokal?

Nu har Örebro Stadsmission fått ett eget hem i staden. Vi har flyttat in i huset på Vasastrand 7, mitt emot konserthuset, granne med Vasakyrkan. Ett fantastiskt hus som kommer att bli ett riktigt hjärta för både verksamheter och kansli. Huset har tidigare inrymt både huvudkontor för Gullspångs kraft, Örebromissionens huvudkontor. Sedan 1998 har LP-stiftelsen hyrt huset och drivit behandlingshem samt HVB-boende. Nu är det vår tur att få förvalta detta fantastiska hus.
Lördagen den 16 september inbjuder vi alla som vill att vara med och göra i ordning huset. Vi behöver hjälp med att måla, städa, flytta möbler, putsa fönster, sy gardiner med mera. Det finns uppgifter för alla. Vi bjuder på fika och sopplunch. Anmäl dig genom att maila till volontar@orebrostadsmission eller genom att anmäla dig på vårt facebookevent https://www.facebook.com/stadsmissioniorebro/. Vi kommer att vara här mellan 09:00 - 18:00. Självklart är du välkommen även andra dagar att hälsa på oss.