Våra partnerskap

Genom att stödja vårt arbete för människor som lever i utsatthet tar ni som företag ett socialt ansvar och är med och bidrar till ett varmare Örebro. Tillsammans gör vi skillnad.

Vänföretag, 20 000 kronor/år

Som vänföretag får ni:

 • Synlighet med ert företagsnamn på vår hemsida
 • En vi stödjer-symbol att använda i egen marknadsföring
 • Nyhetsbrev med löpande uppdateringar från vår verksamhet
 • Besök från oss på Örebro Stadsmission, presentation av vår verksamhet

 

Partnerföretag 75.000 kronor/år

Som partnerföretag får ni och era medarbetare en djupare insyn i vårt arbete. Har ni särskilda önskemål om hur ni vill rikta ert bidrag så finns det möjlighet att vara med och påverka.

Som partnerföretag får ni:

 • Särskild synlighet med er logotype på vår hemsida
 • Exponering i våra kommunikationskanaler, som nyhetsbrev och sociala medier.
 • Kommunikationspaket att använda i egen marknadsföring:
 • Partnersymbol
 • Tack-film anpassad för sociala medier
 • Banner
 • Mejlfot
 • Nyhetsbrev med löpande uppdateringar från vår verksamhet
 • Besök från oss på Örebro Stadsmission, presentation av vår verksamhet
 • Besök hos oss på Örebro Stadsmission då ni får se hur vi arbetar och hur era pengar gör nytta.

 

Huvudpartner 250 000 kronor/år

Som huvudpartner är ni en avgörande aktör i vårt arbete att skapa förändring och hjälpa de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Ni och era medarbetare får också en djupare insyn i vårt arbete. Har ni särskilda önskemål om hur ni vill rikta ert bidrag så finns det möjlighet att vara med och påverka.

Som huvudpartner får ni:

 • Framskjuten synlighet med er logotype på vår hemsida
 • Kontinuerlig exponering i våra kommunikationskanaler, som nyhetsbrev och sociala medier.
 • Kommunikationspaket att använda i egen marknadsföring:
 • Associationsrätt till ÖSM:s logga?
 • Huvudpartner-symbol
 • Tack-film anpassad för sociala medier
 • Banner
 • Mejlfot
 • Nyhetsbrev med löpande uppdateringar från vår verksamhet
 • Besök från oss på Örebro Stadsmission, presentation av vår verksamhet
 • Besök hos oss på Örebro Stadsmission då ni får se hur vi arbetar och hur era pengar gör nytta.
 • Möjlighet för medarbetare att volontärarbeta i någon av våra verksamheter.