Vilka vi är
Vad vi gör
Hjälp oss: Privatperson
Hjälp oss: Företag
Partners & Vänner
Företag
Så här kan du som företagare hjälpa oss
Bli vår partner eller vän
Partnerföretag
Som partner till Örebro Stadsmission bidrar ni under ett år med minst 50 000 kronor till våra verksamheter. Tillsammans hittar vi en samarbetsform som passar er.
Vänföretag
Som vänföretag till Örebro Stadsmission bidrar ni under ett år med minst 10 000 kronor till våra verksamheter alternativt tar emot två deltagare från våra verksamheter under 8 veckor.

Bli medlem

Du som delar våra värderingar om ”Alla människors lika värde” kan bli medlem i Örebro Stadsmission. Ett medlemskap kostar 200 kr/år. Som medlem får du information om verksamheten fortlöpande och blir också inbjuden till årsmötet.

Kontakta oss om du är intresserad medlem@orebrostadsmission.se

Valfri pengagåva

Din gåva bidrar till att driva verksamheter och göra insatser för utsatta grupper. Vill du skänka till en speciell verksamhet märker du insättningen med ”Till xxx verksamhet”.

Du kan välja att swisha, eller betala via plusgiro eller bankgiro.

Swish: 123 214 8096
Plusgiro: 90 05 31-5
Bankgiro: 144-0304

Partnerföretag

Som Partner till Örebro Stadsmission bidrar ni under ett år med minst 50 000 kronor till våra verksamheter. Tillsammans hittar vi en samarbetsform som passar er beroende på hur mycket ni vill fördjupa ert sociala engagemang och inspirera era medarbetare.

Som partner ingår dessutom:

Kontakta oss om du är intresserad partnerochvan@orebrostadsmission.se

Vänföretag

Som vänföretag till Örebro Stadsmission bidrar ni under ett år med minst 10 000 kronor till våra verksamheter alternativt tar emot två deltagare från våra verksamheter på praktik under 8 veckor.

Som vänföretag ingår dessutom

Kontakta oss om du är intresserad partnerochvan@orebrostadsmission.se