Inbjudan till årsmöte för Örebro Stadsmission

Till medlemmarna i Örebro stadsmission

Kära vänner!

Året 2021 tycks ha rusat förbi med alla sina utmaningar och möjligheter. Så mycket har hänt på kort tid att vi nästan själva haft svårt att hänga med. Vi kan ändå konstatera att det var ett bra år för Örebro Stadsmission på många vis.

Nu är det snart dags för årsmöte. Välkomna till Portens nya lokaler på Köping-Hultsgatan 6. Vi möts torsdagen den 28 april kl 18-20.

Programmet blir så här:

  • 17.30 möjlighet att fika tillsammans
  • 18.00 välkommen.
  • 18.10 Maria Lindborg från regionen presenterar sin utredning om barnfattigdom i Örebro.
  • 18.35 Stadsmissionens personal ger glimtar från vad som är aktuellt i vår breda verksamhet.
  • 19.00 Årsmötesförhandlingar
  • 20.00 Avslutning

Därefter håller den nyvalda styrelsen sitt konstituerande möte.

Alla intresserade är mycket välkomna att delta i samlingen. Anmälan av namn, ev församling och e­postadress görs senast den 1 april till info@orebrostadsmission.se. Varje medlemsförsamling har rätt till fem ombud i årsmötesförhandlingarna, individuella medlemmar har en röst. Vi ber att varje medlemsförsamling/medlemsorganisation anmäler vilka som är dess representanter (se adress ovan).

Handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut i början av april till de e-postadresser som anmälda ombud har angett. Enligt stadgarna finns möjlighet att anmäla förslag till årsmötet. Detta ska ske senast under februari månad till styrelsen. Skicka förslag till styrelsens ordförande Björn Cedersjö på adressen bjorn@cedersjo.se.

Vi påminner också om att betala in medlemsavgiften. Årsmötet 2021 fastställde den till 1.000 kr för församling/organisation och 200 kr för enskild medlem. Vi ber er betala avgiften till Stadsmissionens bankgiro 900-5315 senast den 1 april, märk inbetalningen med Medlemsavgift 2022.

Välkomna till årsmöte och fortsatt samarbete.
Hälsar, Örebro Stadsmissions styrelse