Frågor och svar

Vart går pengarna som skänks?

Örebro Stadsmission finansieras genom insamling, gåvor och bidrag från exempelvis kommun, stat och landsting. De pengar som vi får in via insamling och gåvor går direkt till verksamheterna och det arbete som utförs där. Det kan handla om att säkerställa att vi kan servera varm lunch fem dagar i veckan eller ha möjlighet att ha öppet vårt härbärge sju nätter/vecka under årets kallaste månader. Örebro Stadsmission har ett 90-konto och är också medlem i FRII. Det är en garanti för transparens och för att pengarna används på rätt sätt.

Varför driver Stadsmissionen Second hand-butik?

Det främsta syftet är att arbeta med arbetsintegration för de i Örebro som står utanför den vanliga arbetsmarknaden. Så kallade lågtröskelverksamheter ger en möjlighet att ta ett första steg in på arbetsmarknaden igen. Vi tar emot både praktikanter, arbetsträning samt erbjuder anställningar med olika typer av lönestöd och har ett upparbetat samarbete med både kommun och arbetsförmedling. Hos oss får personer stöd och handledning för att på så sätt växa som människa. Återbruk är också en mycket viktig del och genom att ta emot och sälja begagnade prylar och kläder bidrar vi också till ett mer hållbart samhälle.

Varför har ni ett kansli och medarbetare som inte arbetar i verksamheterna?

Kansliet största uppgift är att ge stöd och support till verksamheterna. Det gör vi genom att vi tar hand om övergripande frågor och frågor som inte berör själva verksamheterna. Där ligger bl.a. HR-och lön, ekonomi och ekonomiadministration, IT och kommunikation. Detta frigör då arbetstid för medarbetare att kunna ägna tid och resurser till vår kärnverksamhet. Inom kansliet arbetar vi också med strategiska framtidsfrågor. Detta innefattar bl.a. insamling och finansiering till kommande initiativ och befintliga verksamheter där vi ser att behov finns. Vi samarbetar med en rad olika aktörer samt är en aktiv medlem i Riksförenings Sveriges Stadsmissioner. Vidare driver vi påverkansarbete i relation till vår viktigaste fråga; hur bryter vi utanförskapet och skapar ett större innanförskap?

Vad krävs för att bli volontär hos er?

Det viktigaste för oss är att du delar vår grundvärdering om alla människors lika värde. När du vill bli volontär skickar du in en anmälan till vår volontärsamordnare. Vi bestämmer en tid för att träffas. Du får lära känna oss och våra verksamheter och vi får lära känna dig. Tillsammans bestämmer vi ett upplägg kring hur du vill engagera dig och hur mycket tid du vill lägga. Vi tar alltid referenser innan du kan börja som volontär. Läs mer under fliken ”Jobba med oss/volontär”

Vilka öppettider har butiken?

Läs mer under fliken Vad vi gör/secondhand