Organisation

Örebro Stadsmission är en ideell förening, vilket innebär att medlemmarna genom årsstämma och föreningsstämma tillsätter styrelse.

Styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter. Styrelseuppdraget är ett ideellt uppdrag och inga styrelsearvode utgår. Styrelsens främsta arbete är att sätta övergripande mål och strategier för Örebro Stadsmissions arbete framöver samt uppföljning av verksamhetsmål samt ekonomi. Arbetsordning för styrelsen är dokumenterad och kvalitetssäkrad i samband med revision.

Styrelsen består 2019 av följande ledamöter
Ordförande Rose-Marie Frebran
Vice Ordförande Hans Fredlund
Sekreterare Margareta Arvidsson
Ledamot Hans Eriksson
Ledamot Göran Pettersson
Ledamot Camilla Bergholm
Ledamot Anders Hagström

Ledning och Administration

Kansliet har bl.a. i uppgift att ge kvalitativt stöd till verksamheterna samt verkställa strategier, arbeta med kommunikation och insamling. Vidare sker all övergripande administration här, se rubriken ”Frågor och svar” för mer information.

När du ringer vår växel 019-31 31 00 kommer du i första hand i kontakt med kansliet. Det är också kansliet som hanterar e-post till info@orebrostadsmission.se .
Det övergripande ansvaret för vår organisation ligger hos vår direktor (motsvarande vd). Rollen ansvarar för kommunikation, samarbeten, insamling och vår cateringverksamhet. Vår verksamhets- och kanslichef ansvarar för vår kärnverksamhet, bestående av fem olika verksamheter samt vårt kansli. Dessa två roller utgör Örebro Stadsmissions ledning tillsammans med en operativ ledningsgrupp där även samtliga fem verksamhetsledare sitter. På kansliet återfinns en tjänst som HR- och ekonomiadministratör samt en resurs med ansvar för ekonomi/redovisning och bokföring.