Vilka vi är
Vad vi gör
Hjälp oss: Privatperson
Hjälp oss: Företag
Partners & Vänner

15 januari, 2018

Örebro Stadsmission och ”Åternyttan” Mellringe

I vårt samarbete med Örebro kommun så finns vi på Mellringe Åternytta med jämna mellanrum, där kan man lämna in saker man ej längre har användning som vi kan sälja. Vi ger både saker och människor en annan chans. Mer information hittar du här:

http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/avfall--atervinning/sortera--atervinn-ditt-avfall.html#Aternyttan