Samarbeten

En betydelsefull och viktig del för Örebro Stadsmissions möjlighet att leva upp till visionen om ”Ett varmare Örebro för alla” är ett nära samarbete med såväl Svenska kyrkan, församlingar, Örebro kommun liksom många myndigheter.

Vi utgör ett starkt och viktigt komplement till offentlig sektor och kan nå fram och bygga relationer när myndigheter kommer till korta eller människor faller mellan stolar. Vi kan också hitta nya och kreativa vägar där det offentliga måste hålla sig till lagstadgade och formella former. Hos oss är den som är utsatt aldrig ett personnummer eller ett ärende. Vi försöker se hela människan och erbjuda hjälp till självhjälp i allt vi gör.

Postkodlotteriet logo