Vad vi gör

Örebro Stadsmission är en idéburen hjälporganisation som bedriver social verksamhet i Örebro län. Vi stöttar och hjälper människor som lever i utsatthet och bidrar till förändring och utveckling. Vi är en politiskt obunden organisation som utgår från en kristen humanistisk värdegrund. För oss innebär en kristen humanistisk värdegrund att alla människor har lika mycket värde. Det betyder vidare att ingen ska exkluderas och att vi vill verka för alla människor som på olika sätt lever i utsatthet.

Våra samarbeten behöver därav präglas av stor öppenhet, värme och förståelse med den avgörande faktorn att samsyn finns kring alla människors lika värde. För oss betyder mission uppdrag och via våra insatser och uppdrag gör vi, utifrån kompetens och professionalitet, skillnad. I våra värderingar beskriver vi hur vi arbetar med utgångspunkt i den värdegrunden.