Remake

Remake är en öppen verksamhet där alla är välkomna. Målet är att fånga upp människor som lever i utanförskap på något sätt. Verksamhetens mål är att återbruka ex. Ljus , textil och mindre möbler samt minska avfallet. Att vara kreativ tillsammans med andra skapar en skön gemenskap, där man tillåts vara sig själv.

019-31 31 25
remake@orebrostadsmission.se

Vasastrand 7
Hitta hit

Remake är ett samarbetsprojekt med Örebro kommun i formen IOP, idéburet offentligt partnerskap.