Samling för flyktingmottagande

Örebros Kristna råd har gett Örebro Stadsmission i uppdrag att samordna information mellan ett trettiotal församlingar i Örebro samt att representera samma församlingar i möte med myndigheter och kommunen. Målet är att:

  • inte alla ska behöva skapa en egen bild av behoven. Vi tar ansvar för att samla och sprida aktuell information.
  • arbetet med flyktingmottagande ska bli så effektivt som det går och att vi ska komplettera varandra hellre än dubbelarbeta.
  • samla information om vad vi gör för att presentera en samlad bild gentemot kommun och Migrationsverket m fl

Huvudansvarig för Stadsmissionens arbete med flyktingmottagande i Örebro är vår direktor Fredrik Karlsson. Fredrik nås på fredrik.karlsson@orebrostadsmission.se liksom 019-31 31 01.

Vi har även fått på plats en Flyktingsamordnare som samordnar information till och från våra medlemmar och samverkar med kommunen, Länsstyrelsen och andra ideella organisationer för att se hur vi fortsatt kan bidra. Jonas Andersson når du på jonas.andersson@orebrostadsmission.se eller 019-31 31 15. Du är välkommen att höra av dig direkt till honom om du har idéer och tips kring hur vår samverkan kan stärkas.

Viktiga länkar:

Hos Migrationsverket hittar du bra information om EUs massflyktsdirektiv, vad som gäller för flyktingar från Ukraina, samt informationsblad på ukrainska, ryska och engelska.
TILL MIGRATIONSVERKET

Örebro kommun har tagit fram information för dig som möter och hjälper flyktingar från Ukraina. Här finns det mesta kring ekonomiskt stöd, jobb och skola.
TILL ÖREBRO KOMMUNS SIDA

I den här länken finns många frågor och svar om ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar.
LÄNK TILL SKR (Sveriges kommuner och regioner)