Vilka vi är
Vad vi gör
Hjälp oss: Privatperson
Hjälp oss: Företag
Partners & Vänner
Vi arbetar för att förändra situationen för de som lever i utsatthet.
Vi är en del av civilsamhället och vill främja samverkan mellan organisationer, de offentliga, näringslivet och medborgare i vår stad. Vi ställer krav på politiker, föreslår nya innovativa lösningar, står upp för de som lever i en utsatt livssituation och bidrar till att förändra bilden av de som idag lever i ett utanförskap.

Örebro Stadsmission grundades 30 november 2015 efter ett initiativ och en utredning från Svenska Kyrkan i Örebro. Idag utgör 21 församlingar samt privatpersoner medlemsbasen i Örebro Stadsmission

Örebro Stadsmissions medarbetare är anställda och volontärer och verksamheten finansieras av försäljning i våra sociala företag, offentliga medel och gåvor från företag och privatpersoner. Det är därför ditt stöd är så viktigt.

Värdegrund Örebro Stadsmission

Lika värde

Här är människovärdet en stark övertygelse och drivkraft. Det är mer intressant vart vi är på väg än var vi kommer ifrån. Här har alla människor lika värde. Vi tror på människans inneboende förmåga att ta ansvar för både utveckling och förändring. Alla ansvarar för att främja detta, i alla möten, både internt i vår organisation och gentemot alla dem vi möter i våra verksamheter.

Värme

Att mötas är för oss grunden i all vår verksamhet. Vi möts över en kopp kaffe, i ett vägledande samtal eller i ett glädjande besked om bostad. Tilltro till varandra och de människor vi möter är en självklarhet och alla bidrar, om än på olika sätt och utifrån förmåga. Vi möts med öppna hjärtan och sinnen, med mycket nyfikenhet, glädje och medmänsklighet. Vi möts bortom fördomar och värnar både likhet och olikhet.

Hållbarhet

Här står social hållbarhet i fokus där vi bygger broar istället för murar. Vi vill ha en god miljö för långsiktigt arbete och utveckling där vi och våra verksamheter kan växa. Här ges individ, grupp och organisation möjlighet att förändra och utvecklas och vi tar alla ansvar för vårt bidrag. Vi ger både människor och prylar nya chanser och möjligheter. Som arbetsgivare vill vi förmedla vikten av en god balans mellan arbete och fritid.

Mod

Tillsammans står vi upp för rättvisa och medmänsklig kärlek. Vi vågar säga välkommen in till främlingen som står utanför. Vi utmanar makthavare, destruktiva strukturer och oss själva och visar på bättre och mer meningsfulla vägar framåt. Vi har modet att göra saker annorlunda genom att utmana traditionella lösningar och hittar nya, innovativa, lösningar. Hos oss tar vi ansvar för och är tydliga med våra åsikter. Vi lyfter dem konstruktivt och lösningsorienterat med målet att bli lite bättre imorgon än idag.

Örebro Stadsmission har beviljats 90-konto, kvalitetsstämpeln för seriösa insamlingsorganisationer, som bevis för att vi uppfyller de högt ställda kraven vid Svensk Insamlingskontrolls årliga granskning.


Styrdokument

ÖSM stadgar
Uppförandekod Örebro Stadsmission
Policy för insamlingsverksamhet
Riktlinjer för att motverka oegentligheter
Årsmötesprotokoll 170418
Årsredovisning 2016
Effektrapport 2016
Protokoll styrelsemöte 2017-11-20
Valberedning
Riktlinjer för placering av kapital
Kansli

DIREKTOR

Monica Gunnarsson

monica@orebrostadsmission.se

019 31 31 01

ORDFÖRANDE

Rose-Marie Frebran

rose-marie@orebrostadsmission.se

073 805 30 07

VICE ORDFÖRANDE

Timmy Leijen

timmy@orebrostadsmission.se

076 772 02 08

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSCHEF

Katarina Åkerling Lindholm

katarina.lindholm@orebrostadsmission.se

019 31 31 03

ADMINISTRATIV CHEF

Henrik Lundgren

henrik.lundgren@orebrostadsmission.se

019 31 31 02

VERKSAMHETSCHEF SECOND HAND

Åsa Dalin

asa.dalin@orebrostadsmission.se

019-31 31 12

VERKSAMHETSLEDARE PORTEN

Per Helgesson

per.helgesson@orebrostadsmission.se

019 31 31 22

TF VERKSAMHETSLEDARE VINTERNATT CROSSROADS

Mirjam Vigelsbo

mirjam.vigelsbo@orebrostadsmission.se

019-31 31 04

Vik Volontärsamordnare

Lena Mattson

lena.mattson@orebrostadsmission.se

076-5277963

VERKSAMHETSLEDARE CAFÈ DEED

Karin Cedersjö

karin.cedersjo@orebrostadsmission.se

019313115

STYRELSELEDAMOT

Hans Fredlund

hans.fredlund@orebrostadsmission.se

STYRELSELEDAMOT

Hans Sollerman

hans.sollerman@orebrostadsmission.se

STYRELSELEDAMOT

Pia Ridderby

pia.ridderby@orebrostadsmission.se

STYRELSELEDAMOT

Sofia Strömberg

sofia.stromberg@orebrostadsmission.se

STYRELSELEDAMOT

Margareta Arvidsson

margareta.arvidsson@orebrostadsmission.se

Om du har några förslag på initiativ eller fokusområden, kontakta oss gärna på
info@orebrostadsmission.se