Svenska Kyrkan tar initiativ till att bilda en stadsmission

Svenska Kyrkan i Örebro har tagit ett initiativ till att starta upp en stadsmission i Örebro. Efter en gedigen förprojektering med work-shops, studiebesök och samtal med församlingar från EFK och Equmeniakyrkan i Örebro har kyrkorådet beslutat att ekonomiskt stödja en uppstart. Örebro Stadsmission ska fokusera på fyra områden; arbetsintegration, hemlöshet, unga i utsatthet och EU-migranter.… Read more »