Aktuellt

Örebro Stadsmission har bildats

Den 30 november 2015 kl.18.30 bildades den ideella föreningen Örebro Stadsmission av 18 lokala församlingar. Efter ett långt förberedande arbete av en projektgrupp bestående av representanter från Svenska kyrkan, och några övriga församlingar kunde alla äntligen samlas och säga ja! Örebro Stadsmission har till ändamål att utifrån en kristen humanistisk grundsyn utöva diakonalt stöd och… Read more »

Svenska Kyrkan tar initiativ till att bilda en stadsmission

Svenska Kyrkan i Örebro har tagit ett initiativ till att starta upp en stadsmission i Örebro. Efter en gedigen förprojektering med work-shops, studiebesök och samtal med församlingar från EFK och Equmeniakyrkan i Örebro har kyrkorådet beslutat att ekonomiskt stödja en uppstart. Örebro Stadsmission ska fokusera på fyra områden; arbetsintegration, hemlöshet, unga i utsatthet och EU-migranter.… Read more »