Årsmöte verksamhetsåret 2020

Inbjudan till årsmöte 

Örebro Stadsmission inbjuder medlemmar i Örebro Stadsmission till årsmöte för verksamhetsåret 2020.

Torsdag 29 april kl 18.00.

Årsmötet blir digitalt vi Teams.

 

Anmälan för medlemmar (medlemsavgift skall vara inbetald) till

medlem@orebrostadsmission.se

senast 14 april

Anmäl namn samt om du är personlig medlem eller vilken församling du representerar.

 

Beslut sker genom tyst acklamation.

Handlingar samt länk till mötet skickas ut senast 15 april.

 

Vid frågor om innehållet i mötet, kontakta Fredrik Karlsson, direktor.

Övriga frågor skickas till medlem@orebrostadsmission.se

 

Bidra till ”Ett varmare Örebro” ge din gåva

Bankgiro 900-5315

Swish 9005315