Årsmöte verksamhetsåret 2020

Årsmöte 

Örebro Stadsmission inbjuder medlemmar i Örebro Stadsmission till årsmöte för verksamhetsåret 2020.

Torsdag 29 april kl 18.00.

Årsmötet blir digitalt vi Teams. Kontakta medlem@orebrostadsmission för att få länken och handlingar.

Beslut sker genom tyst acklamation.

 

Vid frågor om innehållet i mötet, kontakta Fredrik Karlsson, direktor.

Övriga frågor skickas till medlem@orebrostadsmission.se

 

Bidra till ”Ett varmare Örebro” ge din gåva

Bankgiro 900-5315

Swish 9005315