Ny direktor för Örebro Stadsmission

Under hösten har styrelsen för Örebro Stadsmission varit inne i en rekryteringsprocess efter att tidigare direktorn, Monica Gunnarsson, valde att avsluta sin tjänst i Augusti. Nu har rekryteringen gått i hamn och ny direktor för Örebro Stadsmission blir Fredrik Karlsson.

Fredrik är 42 år och bor i Örebro. Han har främst arbetat inom internationellt bistånd. Mestadels med fokus på Central- och Västafrika. Han har en bred erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap. Nu senast som direktor för Global Challenges Foundation i Stockholm. Fredrik har också ett stort intresse för lokala sociala frågor. Under de senaste åren har han varit med som rådgivare till Bilda Svealand i deras arbete med att bygga upp och finansiera sociala projekt. För Bildas räkning driver han också ett projekt som handlar om att hjälpa församlingar att arbeta strategiskt med lokala samhällsutmaningar.

Jag ser mycket fram emot att vara med och utveckla Stadsmissionen i dialog med medlemmar, partners, personal och inte minst de individer som tar del av verksamheten. Det känns betydelsefullt men också utmanande, och det gillar jag, säger Fredrik.

Vi är väldigt glada att Fredrik vill kliva in i rollen som direktor för Örebro Stadsmission, säger Rose-Marie Frebran, styrelsens ordförande. Med sina erfarenheter, kompetens och personlighet kommer Fredrik att fungera väl i Stadsmissionen och på ett positivt sätt leda organisationen framåt.

Fredrik Karlsson börjar sin tjänst som direktor på Örebro Stadsmission den 17 februari 2020. Tills des fortsätter Amélie Poletti Lundström som TF Direktor.