Tillsammans gör vi Örebro varmare

Örebro Stadsmission är en idéburen organisation som verkar för att skapa förändring, utveckling och gemenskap för människor som på olika sätt lever i utsatthet och/eller utanförskap.
Vi vill vara en plattform, där vi tillsammans med kommun, företag, privatpersoner och civilsamhället vill göra Örebro till en varmare stad för alla.
Vi ställer krav på politiker, föreslår nya innovativa lösningar, står upp för de som lever i en utsatt livssituation och bidrar till att förändra bilden av de som idag lever i ett utanförskap.

Örebro Stadsmission grundades 30 november 2015 efter ett initiativ och en utredning från Svenska Kyrkan i Örebro. Idag utgör lokala församlingar samt privatpersoner medlemsbasen i Örebro Stadsmission.

Örebro Stadsmissions medarbetare är anställda och volontärer och verksamheten finansieras av  offentliga medel samt gåvor från företag och privapersoner. Det är därför ditt stöd är så viktigt.