Styrdokument

Verksamhetsberättelse 2021
Stadgar Örebro Stadsmission rev 2020
Uppförandekod Örebro Stadsmission
Policy för insamlingsverksamhet
Riktlinjer för att motverka oegentligheter
Årsmötesprotokoll 2021
Årsredovisning för verksamhetsåret 2021
Förvaltningsberättelse 2020
Valberedning 2022-2023
Riktlinjer för placering av kapital
Integritetspolicy
Riktlinjer för volontärverksamhet och volontärarbete
Beskrivning av ÖSMs styrelse och ledning
Styrelsens arbetsordning rev. 210824
ÖSM Strategi 2021-23
Effektrapport 2019
Effektrapport 2020