Värdegrund

Lika värde

Här är människovärdet en stark övertygelse och drivkraft. Det är mer intressant vart vi är på väg än var vi kommer ifrån. Här har alla människor lika värde. Vi tror på människans inneboende förmåga att ta ansvar för både utveckling och förändring. Alla ansvarar för att främja detta, i alla möten, både internt i vår organisation och gentemot alla dem vi möter i våra verksamheter.

Värme

Att mötas är för oss grunden i all vår verksamhet. Vi möts över en kopp kaffe, i ett vägledande samtal eller i ett glädjande besked om bostad. Tilltro till varandra och de människor vi möter är en självklarhet och alla bidrar, om än på olika sätt och utifrån förmåga. Vi möts med öppna hjärtan och sinnen, med mycket nyfikenhet, glädje och medmänsklighet. Vi möts bortom fördomar och värnar både likhet och olikhet.

Hållbarhet

Här står social hållbarhet i fokus där vi bygger broar istället för murar. Vi vill ha en god miljö för långsiktigt arbete och utveckling där vi och våra verksamheter kan växa. Här ges individ, grupp och organisation möjlighet att förändra och utvecklas och vi tar alla ansvar för vårt bidrag. Vi ger både människor och prylar nya chanser och möjligheter. Som arbetsgivare vill vi förmedla vikten av en god balans mellan arbete och fritid.

Mod

Tillsammans står vi upp för rättvisa och medmänsklig kärlek. Vi vågar säga välkommen in till främlingen som står utanför. Vi utmanar makthavare, destruktiva strukturer och oss själva och visar på bättre och mer meningsfulla vägar framåt. Vi har modet att göra saker annorlunda genom att utmana traditionella lösningar och hittar nya, innovativa, lösningar. Hos oss tar vi ansvar för och är tydliga med våra åsikter. Vi lyfter dem konstruktivt och lösningsorienterat med målet att bli lite bättre imorgon än idag.