Örebro Stadsmission avvecklar sitt engagemang i second hand

– koncentrerar verksamheten till ”stadsmissionshuset”

Örebro Stadsmission avvecklar sitt engagemang i second hand-verksamhet. Det meddelade Örebro Stadsmissions styrelse vid ett medlemsmöte den 27 november.
– Second hand-verksamheten saknar tyvärr ekonomisk bärighet i dagsläget. Därför stänger vi butiken och koncentrerar kärnverksamheten, det sociala arbetet, till lokalerna på Vasastrand, säger Rose-Marie Frebran, styrelsens ordförande. 

I nuläget kostar second hand-verksamheten mer än den ger. Därför avslutar Örebro Stadsmission sin verksamhet i Mariebergsbutiken våren 2019.

– Second hand är en viktig och bra verksamhet med den tar lång tid att etablera – och den tiden har vi inte i dagsläget, säger Rose-Marie Frebran. 

– Vi har haft svårt att få verksamheten att gå runt. Intäkterna har inte vägt upp mot lokal- och personalomkostnader, trots omställningar och byte av lokal. Därför styr vi om och koncentrerar stadsmissionens kärnverksamhet i huvudsak till lokalerna på Vasastrand 7. Samtidig undersöker vi möjligheten för ett samarbete med en tredje part för att eventuellt fortsätta driva butiken under namnet Stadsmissionens Second hand. Om förutsättningar finns för lönsamhet på sikt kommer vi skriva ett avtal som ger ekonomisk trygghet och stabilitet säger Monica Gunnarsson, direktor för Örebro Stadsmission. 

Stadsmissionens second hand har drivits som ett socialt företag. Genom arbetsintegration har människor fått möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet genom praktik och arbetsträning. Verksamhet som fortsätter i samma takt, enligt Monica Gunnarsson:

– Vi vill göra skillnad för människor som står utanför eller är på väg tillbaka till arbetslivet och kommer fortsatt erbjuda arbetsintegration. I vårt ”stadsmissionshus” på Vasastrand har vi redan arbetsintegration och arbetsträning, bland annat vid våra verksamheter Remake och Porten. Jag ser flera fördelar med att fokusera vårt arbete till en gemensam geografisk plats.

Butiksstängningen betyder att Örebro Stadsmission koncentrerar sin sociala verksamhet till

lokalerna på Vasastrand 7 i centrala Örebro. Här driver Örebro Stadsmission:

  • Crossroads – råd- och stödverksamhet för EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.
  • Porten – öppen dagverksamhet för människor som lever i socialt utanförskap, hemlöshet och/eller aktivt missbruk. 
  • Remake – återbruksverkstad med arbets- och samhällsintegration. 
  • Kök och catering.
  • EBO – Eget boende för ensamkommande ungdomar. I december flyttar ensamkommande ungdomar in på Vasastrand.

Förutom verksamheterna på Vasastrand driver Örebro Stadsmission Café Deed och härbärget

”Vinternatt” på andra platser i centrala Örebro.

Kontaktpersoner:
Rose-Marie Frebran, styrelsens ordförande, telefon 073-805 30 07
Monica Gunnarsson, direktor, telefon 019-31 31 01