Örebro Stadsmission får bidrag för ensamkommande

Hösten 2017 blev många ungdomar uppskrivna i ålder till 18 år. I och med det ställdes de inför ett val. Antingen fortsätta skolgång i Örebro eller avbryta skolgången och tvångsförförflyttas till asylboende i norra Sverige. Många valde att stanna kvar då skolan och de nätverk de byggt upp i staden var viktigt. Under våren blev fler och fler ungdomar hemlösa. Ibland sov de hos en vän, ibland sov de ute där de kunde finna någon typ av skydd.

I maj månad startade ett EBO (eget boende) för denna målgrupp i en lokal som tidigare varit ett HVB-boende. Örebro Stadsmission tog uppdraget att ansvara för driften av EBO. Sommaren 2018 utlyste Örebro kommun en ansökan om möjlighet till bidrag för att ge ökad trygghet för ensamkommande ungdomar. En del av dessa öronmärkta pengar gör nu att vi kan fortsätta med boende för ett 20-tal ungdomar ytterligare en tid framåt. Ett glädjebesked, inte minst för de ungdomar som nu vet att ett boende är tryggat under detta skolår. Nu får de möjlighet att fokusera på skolgång och sin framtid.