Örebro Stadsmission får en tillförordnad Direktor

Sedan tidigare har det varit klart att nuvarande Direktor Monica Gunnarsson avslutar sin tjänst 30 augusti. Monica har valt att gå vidare och styrelsen har försökt hitta en bra och hållbar lösning.

Nu är det klart att Amélie Poletti Lundström träder in som tillförordnad Direktor från och med 22 september. Amélie är ett välkänt ansikte på Stadsmissionen. Under våren 2016 tog hon över rollen som verksamhetsledare för härbärget Vinternatt och var också den som startade upp rådgivnings- och stödverksamheten Crossroads.

Under det senaste året har Amelié varit tjänstledig från Stadsmissionen för ett uppdrag i Tunisien för FN. Där har hon bland annat haft ansvaret för att utveckla nya projekt i nära samarbete med den Tunisiska regeringen, myndigheter, skolor, institutioner med mera.

Med Amélies bakgrund som jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och med den erfarenhet och kompetens som hon införskaffat sig både på Örebro Stadsmission och i sitt senaste uppdrag inom FN, kommer Amelié kunna tillföra organisationen både stabilitet och trygghet. Amelié är laddad för uppdraget och ser fram emot att fortsätta arbetet att bygga en stabil Stadsmission. Vi är glada för att vi hittade den här lösningen säger Rose-Marie Frebran, ordförande i Örebro Stadsmission.

Rekrytering av ny Direktor pågår och fram till dess den är klar kommer Amelie vara en viktig resurs för att säkra kontinuitet och fortsatt arbete i våra verksamheter.