Örebro Stadsmission har bildats

Den 30 november 2015 kl.18.30 bildades den ideella föreningen Örebro Stadsmission av 18 lokala församlingar. Efter ett långt förberedande arbete av en projektgrupp bestående av representanter från Svenska kyrkan, och några övriga församlingar kunde alla äntligen samlas och säga ja! Örebro Stadsmission har till ändamål att utifrån en kristen humanistisk grundsyn utöva diakonalt stöd och social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, äldre och sjuka, samt verka för barns och ungdomars vård utbildning och fostran.

Styrelsen som valdes in består av Rose-Marie Frebran, ordförande, Timmy Leijen, vice ordförande, Hans Sollerman, Sofia Strömberg, Pia Ridderby och Hans Fredlund.