Örebro Stadsmissions nya grafiska profil

Örebro Stadsmission arbetar för ett varmare Örebro. En stad där människor bryr sig om varandra, där allas trygghet är viktig. För alla! Våra olika förutsättningar i livet är de delarna som blir vi. Vissa behöver hjälp och mat för dagen. Många behöver en trygg plats att sova när natten blir för kall för att sova utomhus. Vi, som istället kan ge ett bidrag som månadsgivare eller dela med oss av vår tid är välkomna att göra det. Alla Örebroare, hur olika vi än syns vara, kan välja att vara en del av vår verksamhet. Och i den grafiska profil som vi har arbetar fram, tillsammans med reklambyrån Think Happy Thoughts, syns vi alla. Du, jag och alla andra örebroare. Som en enad stad, där vi människor som bor här lyfter blicken, och ser och hjälper varandra, så skapar vi också Örebro Stadsmission där alla brokiga olikheter faktiskt kan passas ihop och bilda en bättre stad, för alla.