Samarbeten

En betydelsefull och viktig del för Örebro Stadsmissions möjlighet att leva upp till visionen om ”Ett varmare Örebro för alla” är ett bra samarbete med Örebros näringsliv. Tillsammans med alla våra samarbetspartners får vi möjlighet att bedriva våra verksamheter för människor som lever i utsatthet. Det betyder stöd i vår dagliga verksamhet, till exempel genom att servera måltider, tvätta kläder eller erbjuda dusch. Det kan också betyda möjlighet att arbeta konstruktivt för en positiv livsförändring genom rådgivning, samtal och stöd.

Under fliken ”Stöd oss som företag” kan du läsa mer om vad det innebär att bli samarbetspartner.

 

Örebro Stadsmission har också många andra typer av relationer och samarbeten, inte minst med våra medlemsförsamlingar. Många av våra verksamheter möjliggörs också genom bidrag och stöd från Örebro Kommun och Svenska kyrkan i Örebro.