Samverkan mot barnfattigdom

Alltför många barn i Örebro lever under svåra ekonomiska villkor. Så många som 11% finns i familjer som inte klarar de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. (Källa BO)

De här familjerna behöver mycket råd och stöd, i allt från ekonomi till digital inkludering och förhandling med hyresvärdar.

I Örebro finns flera organisationer som stöttar utsatta barnfamiljer. Örebro Stadsmission har bl a Matcentralen som tar tillvara på matsvinn och delar ut matkassar till behövande.

Tillsammans med Rädda Barnen, Filadelfiakyrkan, Immanuelskyrkan och Eksam har vi nu fått ett större statsstöd (via Delmos) för att kunna stärka vår samverkan kring utsatta barnfamiljer.

Målet är att stärka dialogen, fördela resurserna bättre och utveckla nya metoder för stöd. I förlängningen är målet att vi ska ha högre och bättre kapacitet att hjälpa utsatta familjer.

Vill du veta mer om vårt arbete och det nya bidraget från Delmos, kontakta Elin Gert eller Mirjam Vigelsbo.