Hjälp en medmänniska

Örebro stadsmission är en lokal idéburen organisation vars syfte och mål är att hjälpa människor som lever i en utsatt livssituation.

Vi finansierar vår hjälpverksamhet genom bidrag och gåvor. Ditt engagemang är viktigt och din gåva är värdefull.

Örebro Stadsmission är ansluten till Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto. Vi är också medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). FRII verkar för ett tryggt gåvogivande och genom vårt medlemskap följer vi FRII´s kvalitetskod.