CSR gör alla till vinnare

CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att ett företag eller organisation tar ett socialt ansvar för samhället och den värld vi lever och verkar i. Rent konkret kan det betyda att engagera företaget och medarbetare i ett sammanhang som gör skillnad. Engagemanget visar både medarbetare och kunder att företaget värnar om en social hållbarhet.

Ett lokalt engagemang

Örebro Stadsmission behöver ditt engagemang och samarbete. Tillsammans kan vi driva och starta fler verksamheter som gör skillnad. Örebro är på många sätt en fantastisk stad med tillväxt och framgång inom flera områden. Örebro är också en stad med utanförskap, diskriminering och marginalisering. Här finns hemlöshet, ungdomar i utsatthet, människor som aldrig kommer i fråga för ett arbete eller en arbetsmarknadsinsats. En stad, två världar.

Att vara samarbetspartner till Örebro Stadsmission innebär att ert företag ser närvaron av en Stadsmissionen som viktigt och betydelsefullt. Ert stöd innebär att vi kan driva och starta verksamheter för de i Örebro som lever i svåra och utsatta situationer.