Svenska Kyrkan tar initiativ till att bilda en stadsmission

Svenska Kyrkan i Örebro har tagit ett initiativ till att starta upp en stadsmission i Örebro. Efter en gedigen förprojektering med work-shops, studiebesök och samtal med församlingar från EFK och Equmeniakyrkan i Örebro har kyrkorådet beslutat att ekonomiskt stödja en uppstart.

Örebro Stadsmission ska fokusera på fyra områden; arbetsintegration, hemlöshet, unga i utsatthet och EU-migranter. Gruppen har tittat på Stockholms Stadsmissions verksamhet och hoppas hitta samverkansområden. Syftet med en stadsmission i Örebro är att bilda en stark aktör som bedriver bred verksamhet och kan samla de lokala krafterna och lyfta frågan kring social utsatthet på en övergripande nivå.