Tack för 2019!

Tack för 2019!

Örebro Stadsmission har haft årsstämma för verksamhetsåret 2019. På grund av det rådande läget så gjorde ÖSM som så många andra – hade mötet online. Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg var mötesordförande.

Det var inga större eller övriga frågor att hantera på mötet. Huvudsaken var att lägga 2019 till handlingarna. Vi ser tillbaka på ett innehållsrikt år med både stabilitet, förändring och utmaningar i våra verksamheter. Vi ser med glädje tillbaka på allt engagemang, samarbeten och partnerskap vi haft under året. Styrelsens ordförande Rose-Marie Frebran och Direktor Fredrik Karlsson underströk att även om det är gott att avsluta 2019 med ett positivt ekonomiskt resultat, så har ÖSM fortfarande ett arbete framför sig för att säkra ekonomi och verksamheter långsiktigt.

Kenneth Handberg avslutade årsmötet med att tacka Örebro Stadsmission för de insatser som görs av det civila samhället både i egen kraft och i samverkan med kommunen. Han förutspår att samarbeten framöver kommer att bli ännu viktigare och än mer nödvändiga.