Tack Rose-Marie Frebran

Vårt största tack till Rose-Marie Frebran

Efter sex år som ordförande i Örebro Stadsmission så kommer Rose-Marie Frebran lämna rollen i och med årsmötet den 29 april.

Vi är många – från gäster till kansli och volontärer – som vill tacka för stort engagemang och proffsig styrning. Men vi passar också på att fånga några intryck från åren som gått:

Vad är du mest stolt över?

Drivkraften och uthålligheten hos styrelse, medarbetare och partners de första åren med inte minst ekonomiska bekymmer.

Vilka utmaningar ser du framöver?

Pandemin gjorde att vi tappade många volontärer som var 70 +. Kommer de tillbaka när pandemin är över? Och kommer nya ideella krafter att engagera sig och motsvara behoven?

Vilket medskick har du till nya styrelsen?

Kontinuiteten är säkrad eftersom alla övriga styrelseledamöter blir kvar. Endast ordföranden är ny och mina råd till hen har jag gett personligt.

Vad ska du nu fylla din tid med?

Jag lämnar totalt fyra tunga uppdrag den här våren, samtidigt som jag stannar kvar som ordförande i tre styrelser ett par år till. Den tid jag frigör ska gå till familjen och lantstället som vi har många planer för.