Vilka vi är

Örebro Stadsmission är en idéburen hjälporganisation som bedriver social verksamhet i Örebro län. Vi stöttar och hjälper människor som lever i utsatthet och bidrar till förändring och utveckling. Vi är en politiskt obunden organisation som utgår från en kristen humanistisk värdegrund. För oss innebär en kristen humanistisk värdegrund att alla människor har lika mycket värde. Det betyder vidare att ingen ska exkluderas och att vi vill verka för alla människor som på olika sätt lever i utsatthet.

Våra samarbeten behöver därav präglas av stor öppenhet, värme och förståelse med den avgörande faktorn att samsyn finns kring alla människors lika värde. För oss betyder mission uppdrag och via våra insatser och uppdrag gör vi, utifrån kompetens och professionalitet, skillnad. I våra värderingar beskriver vi hur vi arbetar med utgångspunkt i den värdegrunden.

Historik

I mitten av 1800-talet var Sverige ett fattigt land. Många människor flydde landet för att skapa sig en framtid och för att överleva svält och fattigdom. Många flydde också in till Sveriges större städer för att överleva. Utsattheten bland människor var stor och i fattigdomens spår följde sjukdom, svält och hemlöshet. Behovet av hjälp var stor. I denna tid startades 1853 Stockholms Stadsmission med soppkök och härbärgen. Sedan dess har ytterligare nio Stadsmissioner startats. Alla med samma värdegrund och agenda ”Att arbeta för ett mänskligare samhälle med alla människors lika värde i fokus”. Mat, härbärge, dusch och kläder är fortfarande synonymt med en Stadsmission, men utöver det arbetar vi också för att förändra. Lindring och förändring går hand i hand.

Under 2014 tillsatte Svenska kyrkan i Örebro en utredning för att bereda frågan om Örebro behövde en Stadsmission. I november 2015 bildades Örebro Stadsmission av 20 stycken församlingar i Örebro och med ett ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan.

I dag är Örebro Stadsmission en av tio stadsmissioner i Sverige och medlem i Sveriges Stadsmissioner.
I våra verksamheter möter vi dagligen människor i en utsatt livssituation och vi vet att Örebro behöver en Stadsmission.