EBO – Eget boende

EBO är ett eget boende för ungdomar som i huvudsak kom till Sverige under 2015 och som omfattas av den tillfälliga gymnasielagen.

EBO erbjuder ett tryggt boende. Men EBO innebär inte bara tak över huvudet. Tillsammans med personal och volontärer får ungdomarna också möjlighet att ta hand om sin vardagssituation. Det handlar huvudsakligen om att kunna fullfölja sina studier, men också om praktisk saker som att lära sig tvätta, laga mat och städa. EBO erbjuder också aktiviteter, samtal och stöd i att ungdomarna ska kunna planera för sin framtid.

Har du frågor om EBO? Kontakta vår verksamhetsansvariga på 019-313102.