Porten

Porten är en öppen dagverksamhet för människor som lever i utanförskap, som tillexempel hemlöshet eller aktivt missbruk. Vi erbjuder våra gäster gemenskap, värme och en paus från den tuffa och utmanande vardag de lever i. Här finns möjlighet till en stadig frukost, tvätta kläder, ta en dusch och få en möjlighet att vila. Även stöd i kontakten med myndigheter och stödjande samtal erbjuds. Här är allas lika värde en viktig självklarhet. Portens verksamhet är du välkommen även då du inte är drogfri.

Med anledning av rådande Pandemi har Örebro kommun gått in med extra medel till Örebro Stadsmission. Sedan 1 december håller Porten öppet i Vasakyrkan för de som lever i absolut hemlöshet. Örebro Stadsmission har också beredskap för ett boende där människor som lever i hemlöshet som konstateras fått Covid-19 erbjuds en möjligheten att isolera sig. 

Sedan 1 november har Örebro Stadsmission ett samarbete med Örebro Bostäder gällande uppsökande verksamhet på stan, med bas i gallerian Hållstugan. 

Har du frågor? Kontakta någon av våra verksamhetsledare på
019-31 31 22 eller porten@orebrostadsmission.se

Vasastrand 7, Örebro
Hitta hit