Välkända Örebroare invalda i Örebro Stadsmissions styrelse

Örebro Stadsmissions årsstämma valde in två nya styrelsemedlemmar. För många Örebroare är både Moni Höglund och Ingela Ernestam välkända ansikten.

Moni Höglund arbetar som präst i Mikaels församling. Med alla människors lika värde som bas, brinner Moni särskilt för barn och unga som finns i utanförskap samt för att både riva ner och mötas över gränser som idag finns mellan människor och samhällsklasser.

Varför tackade du ja till att gå med i ÖSMs styrelse?
“Jag tackade ja till uppdraget för att Stadsmissionens frågor ligger mig varmt om hjärtat och jag vill vara med och bidra till ett varmare Örebro.”

Vad hoppas du kunna bidra med?
“Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter av socialt arbete och med olika kontaktnät inom Örebro, med mina erfarenheter som pastor och präst i mötet med olika sorters människor men också med helt vanligt sunt bondförnuft.”

Vad hoppas du för ÖSM framöver?
“Jag tror och hoppas att ÖSM kommer att bli en plats att räkna med som inte väjer för att lyfta de svåra frågorna men också är redo att handla för att människor i vår stad ska få de bättre oavsett vem man är. Detta sker redan men jag tror att de finns mycket kvar att göra. Jag hoppas också att ÖSM blir den samlingsplats där företag, civila samhället, kyrkor och församlingar, föreningar, och kommunen sluter upp för att få det varma Örebro som vi vill att det ska vara.”

Ingela Ernestam arbetar som utvecklingsledare inom området Hälsa vid Alfred Nobel Science park. Ingela brinner för frågor som handlar om mångfald, mänskliga rättigheter och innovationer.

Varför tackade du ja till att gå med i ÖSMs styrelse?
“Det har alltid varit viktigt för mig att försöka göra skillnad för andra. Att på något sätt bidra till ett bättre och varmare samhälle är viktigt för mig. Jag hoppas kunna medverka till det genom mitt uppdrag i ÖSMs styrelse.”

Vad hoppas du kunna bidra med?
“Jag hoppas kunna bidra med de nätverk jag har samt i arbetet hur vi inom ÖSM hittar ytterligare sätt att hitta vinna-vinna situationer med partners och Örebros näringsliv.”

Vad hoppas du för ÖSM framöver?
“Jag är helt övertygad om att det finns ett stort engagemang både bland privatpersoner och näringslivet i Örebro och jag hoppas att vi kan utveckla det så att vi kan nå ut bredare och till flermänniskor.”