Våra riktlinjer i Corona-tider

I våra verksamheter möter vi människor som lever i utsatthet. Dessa grupper blir i en kris som denna extra utsatta. Vi vill inte att Örebro Stadsmission ska vara en plats där våra gäster, volontärer eller personal riskeras att smittas eller smitta andra. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och därför ber vi dig som har minsta lilla förkylningssymptom, tillhör en riskgrupp eller är över 70 år att för tillfället pausa ditt konkreta engagemang på plats i våra verksamheter.

Vi återkommer med information så snart det kommer nya direktiv från Folkhälsomyndigheten eller situationen ändras.